Medicinska škola Ante Kuzmanića, koja se sada nalazi u nekadašnjoj vojarni Franka Lisice, u skoroj će budućnosti preseliti u tzv. Čazmu, zgradu nekadašnjeg Srednjoškolskog đačkog doma.

Ova je škola, kao novi regionalni centar kompetentnosti, u mogućnosti prijaviti projekt na program „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja", u čemu ona može iskoristiti najviše 23 milijuna kuna.

To ujedno znači, iako nije navedeno na Kolegiju župana, da Županija odustaje od prenošenja Srednjoškolskog đačkog doma u vlasništvo Medicinske i Strukovne škole, jer se na taj način htjelo povući novac iz projekta. Pokazalo se, međutim, da se ne može izvesti potrebno etažiranje i dobiti funkcionalona cjelina, pa se našao alternativni model za povlačenje novca.

- Kako sadašnji prostor kojim raspolaže Medicinska škola Ante Kuzmanića u Tuđmana 24G, u Zadru nije dostatan za realizaciju svih aktivnosti koje škola provodi, te se rad odvija u dvije smjene sa međusmjenom, namjera je rekonstrukcija zgrade nekadašnjeg Srednjoškolskog đačkog doma u koju bi se u cijelosti izmjestila Medicinska škola. Prednost izmještanja je i to što bi se ista nalazila u neposrednoj blizini glavne nastavne baze Opće bolnice Zadar, navedeno je u prijedlogu točke upućene na Županijsku skupštinu.

Kako je Zadarska županija vlasnik nekretnine, koju je prethodno prenijela na sebe sa Srednjoškolskog đačkog doma, predloženom odlukom Zadarska županija osniva pravo građenja u korist Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar, bez naknade. Pravo građenja na nekretnini ostvaruje se na rok od 40 godina.