Dok je u Dubrovniku iza Vele Gospe počelo uklanjanje bankomata koji nemaju suglasnost nadležnih službi, u Zadru se prema informacijama koje smo dobili, to tek priprema.

Na upit zadarskim službama što su poduzele nakon smjernica iz Ministarstva kulture, odgovori koje smo dobili iz Odjela za komunalne poslove kao i konzervatora, ukazuju da akcija nije usklađena.

Odjel za komunalne poslove:

Odgovorili smo Ministarstvu o poduzetim radnjama iz studenog 2018., zatražili od institucija istih da sukladno svojim ovlastima daju stručne smjernice u skladu sa Zakonom o zaštitu spomenika i kulturne baštine u kojem vizualnom obliku i na kojim lokacijama bi bankomati bili prihvatljivi. Odlukom o komunalnom redu osigurali smo preduvjete komunalnim redarima za postupanje. Osigurat ćemo i dovoljno vremena vlasnicima instalacija za ishodovanje suglasnosti konzervatora koji su u konačnici jedini stručno osposobljeni za utvrditi koji su od instaliranih bankomata prihvatljivi u prostoru odnosno koje će vlasnici ukloniti.

Konzervatorski odjel:

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine uputila je gradovima u Republici Hrvatskoj predmet naslovljen kao Opći kriteriji za ugradnju bankomata u povijesnim jezgrama. U predmeta se daju kako je i naslovljeno Opće smjernice koje je potrebno uvrstiti u Odluku o komunalnom redu kako bi komunalni redari i nadležno tijelo mogli postupati. Ovaj odjel je terenskim pregledom popisao i dokumentirao sve bankomate u povijesnoj jezgri grada Zadra. Očekujemo da se kako je u kriterijima predloženo zbog samog broja komunalnih redara kao i njihovih ovlasti na terenu postupanje prema strankama u vezi nelegalno postavljenih bankomata i njihovog eventualnog uklanjanja ili modificiranja izgleda odvija u nadležnosti komunalnog redarstva. Po svakom zaprimljenom predmetu vezanom uz posebne uvjete kao i izdavanje Rješenja ova Odjel će se sukladno zakonskim propisima i ovlastima očitovati. Već su u prethodnim posebnim uvjetima o reklamiranju u povijesnoj jezgri izdani uvjeti o zabrani konzolnih i svjetlećih reklama pa i s toga aspekta komunalni redari mogu postupati kako bi se spriječilo dodatno reklamno opterećenje u prostoru povijesne jezgre a i sami kriteriji nalažu da nije prihvatljivo postavljanje dodatnih reklama, svjetlosnih uređaja, kao ni dodatnog osvjetljenja bankomata.

Zaključak:

Dok iz gradske uprave tvrde da su za uklanjanje bankomata izmijenili Odluku o komunalnom redu, koju inače nadziru komunalni redari, konzervatori drže da to tek treba napraviti. Dok iz Odjela za komunalne poslove tvrde kako su konzervatori jedini koji su kompetentni da ocjene jesu li bankomati prihvatljivi u prostoru, konzervatori te kriterije prebacuju na komunalne redare. Posve je sigurno i da im se podaci o najezdi bankomata u povijesnoj jezgri također ne podudaraju, jer oni se njima naočigled postavljaju cijelo ljeto. Čak i uz vrata elitnog restorana.