Općina Povljana prepoznala je važnost građanske inicijative Dani kolektivne sadnje drveća u Hrvatskoj, čiji je cilj potaknuti građane, udruge i tvrtke da u 3 dana diljem Hrvatske na privatnim i javnim površinama zasade što više stabala kako bi doprinjeli ozelenjivanju urbanih sredina i istaknuli važnost i brojne dobrobiti urbanog zelenila.

U sklopu akcije kolektivne sadnje drveća Posadi drvo, ne budi panj koja traje od 25. do 27. listopada, predstavnici Općine Povljana i Turističke zajednica Povljana, Osnovne škole Jurja Dalmatinca PŠ Povljana, te udruge Pulićova dinastija zasadili su stabala na travnjaku ispred zvonika kod crkve sv. Jurja (Kampanela).