Ravnateljica Narodnog muzeja Zadar Renata Peroš odgovorila je vijećniku Akcije mladih Marku Pupiću Bakraču na pitanje postavljeno na prethodnoj Županijskoj skupštini i odvjetničkim troškovima u slučaju tužbe protiv novinara za klevetu.

- U odgovoru na moje vijećničko pitanje s prošle sjednice ravnateljica Narodnog muzeja Zadar Renata Peroš navodi kako u sudskom progonu novinara zbog navodnih kleveta nju, Davida Ricova i Narodni muzej zastupa isti odvjetnik. Osim što se tu radi o duboko nemoralnim radnjama te sukobu interesa to je ujedno i protuzakonito. Renata Peroš i David Ricov svoje privatne parnice financiraju dijelom ili u potpunosti sredstvima Narodnog muzeja Zadar, odnosno javnim novcem. Budući da ste Vi župane odgovorni za rad županije i svih ustanova pod njezinom ingerencijom, ustvari za zakonitost rada, što mislite poduzeti po tom pitanju?, pitao je Pupić-Bakrač.

U svom odgovoru Peroš je ponovo navela kako se radi o "nizu laži i kleveta kojima nastoji okaljati ime, čast i ugled kako Narodnog muzeja Zadar tako i Davida Ricova i ravnateljice Renate Peroš".

- Istina je da isti odvjetnički tim zastupa Narodni muzej Zadar, Davida Ricova i ravnateljicu Renatu Peroš i tu nema sukoba interesa niti bilo kakve nezakonitosti. Niti jedan Zakon, statut ili kodeks odvjetnika ne sadrži odredbe o tome da isti odvjetnik ne smije zastupati više osoba istovremeno u istom postupku. Pritom jedini uvjet kojega Kodeks odvjetničke etike pod točkom 47. propisuje je da odvjetnik koji obavlja neki pravni posao za dvije ili više stranaka treba otkloniti zastupanje bilo koje od tih stranaka dođe li do spora između njih u vezi s tim pravnim poslom.

U konkretnom slučaju u postupku koji se vodi protiv Slobodne Dalmacije d.d. Narodni muzej Zadar. David Ricov i ravnateljica Renata Peroš nalaze se u ulozi suparničara na strani tužitelja, jer u pogledu predmeta spora njihova prava proistječu iz iste činjenične i pravne osnove. Međusobno nisu u nikakvom sporu i ne postoje nikakve zakonske zapreke za to da ih zastupa isti odvjetnik u tom postupku. Nadalje, u odnosu na navode g. Marka Pupića-Bakrača da se navedena parnica financira sredstvima Narodnog muzeja Zadar, navodim kako su to proizvoljne i lažne tvrdnje imenovanoga koje nemaju nikakvog uporišta, odgovorila je Peroš.

Inače, odvjetničko zastupanje više istih stranaka u jednom sporu je povoljnije, jer odvjetnici u tom slučaju uobičajeno zaračunavaju 10 posto veću cijenu u odnosu na osnovnu za svakog sljedećeg klijenta u istom sporu.