Sandi Špaleta iz Zadra podigao je na Ustavni sud natječaj Lučke uprave Zadar smatrajući da su mu presudama, kojima su još 2015. godine odbijeni njegovi prigovori na odluku LUZ-a o izboru dva kandidata u stalni radni odnos na rmjesto lučkog nadzornika, povrijeđena ustavna prava.

Špaleta se pozvao na prednost na temelju braniteljskog statusa, no LUZ je zaključio kako dokument koji je dostavio nije valjan, odnosno da je potvrda starija od šest mjeseci. Zadranin je odmah pokrenuo postupak pred Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, no oni su zaključili da je njegov prigovor preuranjen, odnosno da ga je uputio prije nego mu je dostavljena obavijest LUZ-a o sklopljenom ugovoru s izabranim kandidatima. Nakon toga Špaleta je išao prema Općinskom sudu u Zadru, no mu je odbio tužbeni zahtjev uz obrazloženje kako se ovakvi sporovi rješavaju u upravnim postupcima.

- Zaštitu prava pred sudom nadležnim za radne sporove može tražiti samo kandidat za mjesto ravnatelja ustanove, kada imenovanje ravnatelja ne vrši tijelo iz članka 38. stavka 2. ZU. Kada je riječ o kandidatima za ostala radna mjesta, primjenjuju se opći propisi o radu, a kako je rečeno, Zakon o radu ne pruža takvu vrstu zaštite kandidatu prijavljenom na natječaj, a ne pruža je ni tuženičin Pravilnik o radu, pa tužitelj nema pravo na pravnu zaštitu kakvu zahtijeva u ovom postupku, istaknuto je u obrazloženju presude koju je potvrdio i drugostupanjski Županijski sud u Zagrebu.

Smatrajući da mu je onemogućen pristup sudu i pravna zaštita, Špaleta se obratio Ustavnom sudu. No, vijeće kojeg su činili Rajko Mlinarić, zamjenik predsjednice Vijeća, te suci Mato Arlović, Snježana Bagić, Mario Jelušić, Davorin Mlakar i Miroslav Šumanović, jednoglasno je donijelo ovu odluku:

- Budući da je podnositelj navedenim rješenjem Ministarstva upućen da se može obratiti Ministarstvu tek kad mu bude dostavljena obavijest tuženice o sklopljenom ugovoru o radu sa izabranim kandidatima, podnositelj je mogao i morao razumno predvidjeti da zaštitu svojih prava ne može ostvariti pred sudom nadležnim za radne sporove, odnosno mogao je predvidjeti odluku Općinskog suda u Zadru. Sukladno navedenom Ustavni sud utvrđuje da podnositelju nije povrijeđeno pravo na pristup sudu, kao sastavni dio prava na pravično suđenje.