U Kneževoj palači danas je u okviru projekta Boosting INVESTments in INnovation of SMEs along the entire FISHery and aquaculture value chain - INVESTINFISH održana konferencija „Blue Innovation Thematic Lab". Teme konferencije bili su glavni izazovi u sektoru ribarstva i akvakulture, s naglaskom na inovativne potrebe sektora: odlaganje otpada, nove metode u zaštiti zdravlja riba, nove materijale koji se koriste u sektoru te širenje tržišta.

- Mi smo najribarskija županija, a to nas i motivira da budemo među prvima koji će usvajati inovacije. Dolazim iz ribarske obitelji i znam da stalno u ribarstvu dolazi do promjena. Prateći ukorak razvoj ribarstva i marikulture nastavljamo uspješnu tradiciju ribarstva u našem kraju. Budućnost hrane na planetu je u problemima, moramo se uključiti u suvremene tokove, inače te budućnosti za nas neće biti, rekao je u uvodnoj riječi Vladimir Kovačević, ravnatelj jednog od partnera projekta, Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) .

Projekt se financira kroz program INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020., a proračun je blizu 1,5 milijun eura. Ciljevi projekta su povećanje kvalitete morskih proizvoda i nusprodukata poticanjem ulaganja u biotehnologiju mora koja može otvoriti nove mogućnosti za inovativna područja prehrambene i farmaceutske industrije te za biogospodarstvo općenito, kao i poboljšanje kvalitete morske vode poticanjem ulaganja za održivije proizvodne i upravljačke procese u sektoru ribarstva i akvakulture, što može imati pozitivan učinak na održivo upravljanje obalnim i morskim područjima.

Program je u Kneževoj palači predstavio djelatnik AGRRA-e Borna Buljan, dok su o njegovim segmentima izlagali dr. sc. Bruna Petani, dr. sc. Tomislav Šarić i Branimir Baždarić. Do sada su detektirane manjkavosti ribarskog sektora kod nas, a to su mala i srednja poduzeća koja ne pokazuju želju za suradnjom i uvođenjem inovativnih koncepata, dijelom i zbog visokih troškova.

- Vodimo se "uradi sam" pristupom i mislimo sami rješavati sve probleme. Stalna financijska kriza je problem, ali i svojevrstan filter za one koji su spremni prihvatiti inovativnost kako bi bili konkurentni i on koji nisu, istaknuo je Buljan.

AGRRA će između ostalog raspisati javni natječaj za odabir osam malih i srednjih poduzeća , kojima će pomoći financijskim vaučerima od po 10.000 eura, namijenjenih za ubrzani put do tržišta, bolju povezanost s inovatorima, izdatke za istraživanje i razvoj u sektoru novih i „zelenih" tehnologija, što bi trebalo rezultirati povećanom konkurentnošću u sektoru ribarstva i akvakulture.