U Odjelu za prostorno i uređenje Grada Zadra u ovoj godini planiraju prihod od 700 tisuća kuna.

To je namjenski novac za poboljšanje komunalne infrastrukture u pojedinim gradskim naseljima Gradsko vijeće usvojili je plan prema kojem se taj iznos planira utrošiti tako što je 200 tisuća kuna rezervirano za projektiranje manjih zahvata. Ostalo je namijenjeno za kanalizaciju: 400 tisuća kuna za gradnju sekundarne kanalizacijske mreže, a 100 tisuća kuna rad upravnih tijela(?)