Potaknut pismom namjere Grad Zadar oglasio je prodaju gradskog zemljišta na Belafuži.

Početna cijena površine od 850 m2, kod raskrižja ulica Josipa Kosora i Puta Nina,   postavljena je na 154,78 EUR-a/m2. Ukupni početni iznos tako je 131.563 eura, odnosno 978.757,15 kuna čime je za dlaku izbjegnuto Gradsko vijeće čije odobrenje moraju dobiti postupci za imovinu vrijednu više od milijun kuna.

Ovo je prvi postupak prodaje gradskog zemljišta u blizini raskrižja Žmirići.

- Postupak prodaje predmetne nekretnine pokrenut je temeljem pisma namjere za otkup. Nije bilo ranijih pokušaja prodaje temeljem javnog natječaja. Predmetna nekretnina nalazi se u području stambene namjene manje gustoće (Sm), službene su informacije koje smo dobili iz nadležnog Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom iz kojeg ne otkrivaju tko stoji iza pisma namjere.

Prema uvjetima natječaja, kupac je onaj tko ponudi više za nekretninu koja je dio veće čestice.

- Sva dokumentacija vezana za predmetnu prodaju dostupna je na uvid i može se izvršiti u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom, soba broj 33, sve sukladno točki 6. teksta javnog natječaja, navodi se u odgovoru resornog odjela za točnom identifikacijom dijela zemljišta koji je predmet novog biznisa nekretninama u vlasništvu Grada Zadra.