Na vidjelo javnosti izašli su detalji oslobađajuće presude Prekršajnog odjela Općinskog suda u Zadru za Josipa Ćelića, bivšeg zamjenika glavnog ravnatelja policije koji je kroz mjesto Žerava Audijem jurio 165,6 km/h.

Podsjetimo, sud ga je oslobodio jer mu je povjerovao da je "bio na tajnom zadatku", kojeg u vrijeme izbijanja skandala nije spominjao. Sada je poznato o čemu se točno radilo:

- Toga dana operativna veza mu je javila da će se na području Zadarske županije izvršiti kupoprodaja ilegalnog oružja odnosno oružja koja potiču iz kaznenih djela. Isključivo iz tog razloga je morao u točno određeno vrijeme i s tom operativnom vezom koja je bila s njim u vozilu doći na odredište i izvršiti prepoznavanje navedenog oružja. Naime, s obzirom da je imao sve informacije za navedeno oružje trebao je određeni dio oružja i prepoznati, odnosno on ga je jedini mogao prepoznati i na taj način razriješiti određena kaznena djela. Iz razloga nekoprimitiranja same istrage morao je biti s atipičnim policijskim vozilom da se ne bi prepoznalo da je posrijedi prisutna policija, navodi se u presudi koju je objavio RTL.

Zanimljivo je kako je u javno objavljenoj presudi anonimno čak i ime suca, pa i načelnika Policijske uprave zadarske iako se navodi njegova funkcija. Antona Dražinu kao svjedoka je pozvala obrana na čiji je zahtjev sutkinja Magda Troskot suđenje zatvorila za javnost zbog zaštite službene tajne.

U obrazloženju presude, koja je negativno odjeknula u javnosti, navedena je cijela obrana Ćelića koji je tvrdio kako je unatoč brzini vodio računa o ostalim sudionicama u prometu.

- Okrivljenik se brani navodeći da je 12. ožujka 2019. redovno radio u službi u Ravnateljstvu policije gdje je ujutro obnašao svoje redovne zadaće. U 09,00 sati po planu je bio u kabinetu ministra unutarnjih poslova na sastanku vezano za novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama jer je bio i voditelj skupine za izradu nacrta novog Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Tada nije imao u planu i po rasporedu ići u pravcu Zadra, ali je dobio operativnu informaciju vezano za teška kaznena djela gdje je u točno određeno vrijeme trebao biti na točno određenom mjestu na području zadarske županije. S obzirom na to da kao zamjenik glavnog ravnatelja ima pravo i duži službeno vozilo koje je vidljivo označeno sa svjetlosnom signalizacijom i prepoznatljivo kao policijsko vozilo, a s ciljem da ne kompromitira izvršenje službenog zadatka uzeo je privatno osobno vozilo koje mu je u tom trenutku služilo kao službeno vozilo. U inkriminirano vrijeme ni u jednom trenutku ni tada ni medijski ni danas ne poriče da je upravo koristio navedeno vozilo koje je evidentirano u prekršajnom nalogu, ali utom trenutku nije htio iznositi policijskim službenicima odnosno policijskoj patroli koja ga je zaustavila, podatke vezano za zadaće zbog kojih je došao. S obzirom na mjesto utvrđenja brzine želi reći da prilikom vožnje i prekoračenja brzine je u svakom trenutku vodio brigu o drugim sudionicima prometa na cesti što se može vidjeti iz same snimke te ni u jednom trenutku nije obijesno vozio. S obzirom na to da jako dobro poznaje cestu, s obzirom na mjesto utvrđene brzine gdje je neposredno nakon završetka kuća dodao brzinu i u tom trenutku je vodio brigu o sigurnosti sebe i drugih sudionika u prometu. Ono što još može dodati kao policijski službenik sa 28 godina aktivnog staža u policiji i kao operativni zamjenik glavnog ravnatelja policije bio je svjestan da mu Zakon o sigurnosti prometa na cestama u čl. 150. dozvoljava kršenje prometnih propisa za službene potrebe na način da ne ugrožava druge sudionike u prometu. Ono što još može dodati vezano za samo vozilo i njega kao vozača kroz protekli niz godina, rukovodio je Mobilnom jedinicom prometne policije koju je i osnovao jer je svaki policijski službenik i on osobno, bio dužan proći niz osnovnih naprednih i specijalističkih tečajeva i obuka za brzu i dinamičnu vožnju te smatra da na ovaj način nije apsolutno nikoga ugrozio, ali je zbog točno određenog vremena bio dužan i morao doći na odredište.

Na pitanje branitelja odgovara da je u svakom trenutku vožnje vodio brigu o drugim sudionicima u prometu što se uostalom vidi iz snimke i ni na koji način nije ugrozio nikoga.

Zadarski sud se složio:

- Iz njegove obrane kao i svjedočkog iskaza A. D., čiji iskaz je sud cijenio istinitim i vjerodostojnim te ga u potpunosti prihvatio, a koji je sukladan obrani okrivljenika proizlazi pa je sud utvrdio da je okrivljenik navedene prigode, kao policijski službenik, koristio privatno vozilo u službene svrhe, kako sam kaže, „atipično policijsko vozilo", poradi obavljanja službene zadaće vezane za otkrivanje počinitelja teških kaznenih djela, odnosno pronalazak predmeta teških kaznenih djela, da se ne bi osujetilo krim. postupanje. S obzirom na udaljenost koju je, od grada Z., nakon što je dobio informaciju, do mjesta odredišta, došlo je do prekoračenja brzine što je vidljivo iz snimke, ali je također vidljivo da je pri tome vodio računa o svim drugim sudionicima u prometu koje nije ugrozio takvom vožnjom. Na snimci je vidljivo da na tom dijelu ceste gotovo nije bilo prometa, pogotovo ne pješačkog. Nadalje konkretno mjesto ima oznaku naseljenog mjesta, a radi se o 4-5 kuća na preglednom pravcu u dužini od preko 1000m. Cijelu presudu možete pogledati na linku.