Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra raspisao je četiri javna natječaja za stručnjake različitih profila na području graditeljstva. U Gradu tako posao na neodređeno vrijeme, uz odrađivanje probnog roka, mogu dobiti stručni suradnik za ozakonjenje zgrada i ostale poslove, stručni suradnik za građenje, stručni suradnik za razrez komunalnog doprinosa te referent za pripremu građevinskih i ostalih postupaka.

Na mjesto referenta mogu se javiti kandidati sa srednjom stručnom spremom ekonomske ili srodne struke, za razrez komunalnog doprinosa traži se prvostupnik, a za preostala dva mjesta magistar građevinarstva ili srodne struke. Svi moraju imati najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovorajućim poslovima.

U Odsjeku za ozakonjenje zgrada ovog gradskog odjela obavljaju se poslovi vođenja i rješavanja postupaka izdavanja rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađenih zgrada. S obzirom na dosta predmeta koje još treba riješiti, a i činjenicu da se u Zadru sve više gradi, gradu su potrebni novi zaposlenici kako bi vlasnici postojećih, a i graditelji budućih objekata, što brže mogli riješiti papirologiju, time i napuniti gradski proračun.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja se obavlja putem pisanog testiranja i intervjua. Prijave se podnose do subote 22. veljače.