U sklopu projekta „K.IN.O. - Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje" provodi se online anketa s ciljem da se ispitaju društveni doprinosi projekta "K.IN.O." iz percepcije lokalnog stanovništva, kao i zadovoljstvo lokalnog stanovništva ovim projektom.

Anketi se može pristupiti preko sljedećeg linka: https://kinofilipjakov.questionpro.com/

Anketa je namijenjena punoljetnim građanima i građankama, na području od općine Bibinje do grada Biograda na Moru. Sudjelovanje u anketi u potpunosti je anonimno i dobrovoljno. Svi podaci skupljeni ovim putem koristit će se isključivo za potrebe projekta i ishoda vezanih uz njega.a ispunjavanje ankete traje desetak minuta.