Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Županijske skupštin, u Domu županije održan je okrugli stol pod nazivom „Žene u različitim poslovnim okruženjima".

Predavanje je održala poduzetnica mr.sc. Sandra Lordanić Lukavac koja je ukazala na pokazatelje (ne)ravnopravnosti spolova u različitim poslovnim okruženjima. Kao najugroženiji segment istaknula je upravljanje, potom područje politike gdje usprkos zakonskoj regulativi nije puno postignuto te područje zapošljavanja gdje je stopa aktivnosti žena uvijek manja. Najveći napredak je postignut u obrazovanju a pozitivan trend osjeti se u domeni doživljenja, žene su izdržljivije i njihov životni vijek je duži.

Problematika zapošljavanja žena uzrokovana je automatizacijom u industriji, traže se zamjenska zanimanja za žene, a posebno je istaknut problem nedostatka osobnog kapitala žena i neorganiziranost popratne skrbi kao npr. fleksibilno radno vrijeme, rad od kuće itd. Rješenja su dodatna stimulacija poslodavaca za zapošljavanje žena, naknade za samozapošljavanje žena te poticanje cjeloživotnog učenja žena.

Mr.sc. Sandra Lordanić Lukavac zaključuje kako bez inkluzivnijeg gospodarstva koji više uključuje žene koje čine više od 50 % svjetskog stanovništva ne može biti daljnjeg gospodarskog napretka.

Na okruglom stolu sudjelovali su članovi Županijske skupštine Zadarske županije, Povjerenstva za ravnopravnost spolova i drugih radnih tijela Županijske skupštine, službenici Zadarske županije i predstavnici drugih institucija u Zadarskoj županiji. Na kraju predavanja sudionici su izmijenili vlastita iskustva, te su prigodno podijeljene ruže.