Iako je Općina Posedarje već provela natječaj i otvorila ponude izvođača za gradnju mjesnog groblja, načelnik Ivica Klanac ovih je dana potpisao odluku o poništenju natječaja i zaustavljanju projekta do daljnjega.

Na otvoreni postupak javne nabave izgradnje I. faze mjesnog groblja u Posedarju, koja obuhvaća gradnju ukupno 54 grobnice, po 30 s tri ukopna i 24 sa šest ukopnih mjesta, procijenjene vrijednosti 1,3 milijuna, javilo se sedam izvođača, koji su ponude predali do 13. ožujka, kada su one i otvorene. Najpovoljniju ponudu od oko 1,3 milijuna kuna dao je KERA-TERM, ali je zbog dodatnog uvjeta, jamstva za izvedene radove, na prvo mjesto rangiran sukošanski Konstrukt d.o.o. s ponudom od 1,6 milijuna kuna.

No groblje, kako sada stvari stoje, neće graditi ni jedni ni drugi. Klanac je, naime, natječaj poništio a novi postupak nabave provest će se kada Općina Posedarje bude u mogućnosti barem djelomično financirati izgradnju grobnica nakon završetka epidemije koronavirusa Covid-19.

- Općina Posedarje planirala je financirati izgradnju I. faze mjesnog groblja u Posedarju dijelom iz proračuna, a dijelom od budućih korisnika grobnice koji su se prijavili putem javnog poziva objavljenog prije predmetnog postupka javne nabave. Tijekom pregleda i ocjene ponuda, došlo je do značajnih promjena u Republici Hrvatskoj, uslijed epidemije zarazne bolesti novog koronavirusa Covid-19, neočekivano su pali i prihodi proračuna Općine Posedarje. Kako su svi ugostiteljski objekti zatvoreni, ostali poslovni subjekti rade skraćeno, te će zasigurno dio obveznika plaćanja komunalne naknade, naknade za uređenja voda, poreza na kuće za odmor ostati bez posla, očekuje se i daljnji pad prihoda Općine Posedarje jer je neizvjesno trajanje epidemije. Uslijed novonastalih okolnosti javilo se i nekoliko budućih korisnika grobnica koji su se javili na javni poziv te odustali od financiranja izgradnje grobnica nakon koje bi postali korisnici istih zbog čega su dodatno smanjeni planirani prihodi kojima bi se financirala izgradnja I. faze mjesnog groblja u Posedarju, kaže Klanac.

Osim ovih okolnosti, tu je i Odluka Vlade RH o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu, kojom je propisano da će obveznici obustaviti sve javne pozive, postupke javne nabave i postupke jednostavnih nabava te neće pokretati nove javne pozive, postupke javne nabave, kao niti postupke jednostavne nabave koji nisu neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija.