Udruga za kulturu i umjetnost „U Pokretu" poziva vas na sudjelovanje u sastancima radne skupine, za izradu strategije za uspostavu modela sudioničkog upravljanja u kulturi, u sklopu projekta „KINO - Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje".

Sam proces izrade sastoji se od 8 radnih sastanaka, od kojih će se prva dva održati već idućeg tjedna i to u ponedjeljak (8. lipnja), u vremenu od 9:00 do 11:00 sati, te u utorak (9. lipnja) u vremenu od 12:00 do 14:00 sati, u KINU Sv. Filip i Jakov, Ulica Ivana Danila 9, 23217 Sv. Filip i Jakov. 

Radni sastanci imaju za cilj, izradu strategije i uspostave sudioničkog modela upravljanja KINO-m kroz javno-civilno partnerstvo, uz suradnju svih dionika društva. Prvi koraci u izradi modela napravljeni su na već održanoj "Edukaciji o sudioničkom upravljanju u kulturi i uključivanju lokalne zajednice u upravljanje u kulturi", na kojoj su na primjerima iz Hrvatske pokazani različiti oblici civilno-javnih partnerstava u upravljanju javnom infrastrukturom, a na kojoj je i započeta izrada modela zajedničkog upravljanja Kinom.

Edukaciju je osmislio i moderirao Teodor Celakoski, ujedno i moderator svih osam sastanaka radne skupine.

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta članova i zaposlenika OCD-ova i javnog sektora, u svrhu kreiranja zajedničkog modela sudioničkog upravljanja u kulturi i uključivanje građana u stvaranje većeg broja kulturnih i umjetničkih projekata u lokalnoj zajednici, uz paralelnu preobrazbu starog kina u Općini Sv. Filip i Jakov u KINO - Centar za Kulturu, Inovacije i Obrazovanje.