Grad Zadar raspisao je jučer javni poziv zainteresiranim osobama za obnašanje dužnosti sudaca-porotnika Županijskog i Općinskog suda u Zadru. Porote kakve gledamo u američkim filmovima nisu toliko utjecajne na hrvatskim sudovima, ali se znalo događati da u pojedinim slučajevima i preglasaju stručne suce koji vode spor.

Suci porotnici, naime, ne moraju imati nikakve veze s pravom - uvjeti su da je "punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika", osoba koja nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću te "osoba koja dužnost porotnika može neometano obavljati". Za suca porotnika za mladež, uz navedeno bitno je da je osoba iz reda profesora, učitelja, odgajatelja ili osoba koja ima iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama.

Nakon zaprimanja odgovarajućeg broja prijava organizirat će se, u dogovoru s Općinskim i Županijskim sudom u Zadru, tematska tribina ili drugi oblik posjete Sudu. U prigodi tog posjeta zainteresiranim građanima će biti objašnjena uloga suca porotnika, te njihova prava i dužnosti koja proizlaze iz te dužnosti.

Suci porotnici imenuju se na četiri godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani. Za obnašanje dužnosti pripada im pravo na naknadu troškova i nagradu. Suce imenuje Županijska skupština na prijedlog općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore.