Ispitivanjem pilot lokacije na području Sali započele su aktivnosti na međunarodnom projektu PEPSEA, koji će dati odgovor na pitanje kako što bolje zaštititi Jadran od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora. Porast broja stanovnika u obalnom području cijelog Jadrana, intenziviranje brodskog prometa i turizma te eksploatacija energenata iz morskog tla ostavljaju velike posljedice na morski eko sustav.

- Glavni cilj projekta je povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenj, zaštititi način života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora te očuvati biološku raznolikost jadranske regije, kaže ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Marina Dujmović Vuković.

Nakon ispitivanja pilot lokacije slijedi izrada modela rizika i planova za slučajeve iznenadnih onečišćenja mora. Izvršitelj usluge je zajednica ponuditelja „SeaSky" koju čini interdisciplinarni tim znanstvenika sa Sveučilišta u Zadru, Instituta Ruđer Bošković i firme Prehnit d.o.o.

- Provedena terenska istraživanja fokusirala su se na detektiranje postojećih i potencijalnih izvora onečišćenja s kopna i mora unutar šireg prostora naselja Sali. Do sada je izvedeno prvo opsežno snimanje kopnenog dijela naselja Sali komercijalnim bespilotnim letjelicama DJI Matrice 210-RTK opremljenom s termovizijskom i DJI Matrice 600 PRO opremljenom s multispektralnom kamerom. Izrađeni multispektralni snimak omogućit će detaljno kartiranje zemljišnog pokrova, detekciju zdravlja vegetacije i pojavu invazivnih biljnih vrsta. Detektirat će se odstupanja u temperaturi morske površine koja mogu ukazati na pojavu vrulja, ali i potencijalne lokacije ispusta kanalizacije te drugih izvora onečišćenja, pojašnjava izv. prof. dr. sc. Ante Šiljeg s Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru.

Unutar prostora uvala Sali i Saščica provedena je sustavna batimetrijska izmjera s višesnopnim dubinometrom, na temelju čega će se izraditi prvi visokorezolucijski model podmorja uvala. U sklopu projekta obavljeno je i uzorkovanje sedimenata, površinske vode i vodenih stupaca na više lokacija s ciljem analize tragova metala, hranjivih soli, organske tvari, sanitarne kvalitete mora itd.

Zbog potreba projekta u Salima je postavljena i nova meteorološka postaja koja je zajedno s kamerom za brojanje brodova i njihovu kategorizaciju postavljena na zgradi lučke kapetanije.

- U konačnici će provedena terenska istraživanja omogućiti izradu različitih modela za šire područje naselja Sali na temelju kojih će donijeti mjere za suzbijanje i ograničavanje negativnih učinaka s ciljem zaštite okoliša, zaključio je Šiljeg.

S obzirom na to da su za Jadransku regiju sektori ribarstva i turizma od izuzetnog značaja, dobiveni rezultati ispitivanja koja se provode kod Sali poslužit će kao primjer dobre prakse za primjenu modela rizika od onečišćenja mora i na preostale zatvorene dijelove Jadranskog mora.