Na inicijativu Grada Zadra, Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom, u srijedu je održan radni sastanak s predstavnicima Županijske gospodarske komore Zadarske županije, Obrtničke komore Zadarske županije, Ceha ugostitelja i predstavnika hrvatskih putničkih agencija u vezi ekonomske situacije uzorkovane pandemijom virusa COVID-19, s posebnim osvrtom na aktualnu turističku sezonu koja se ove godine odvija u bitno drugačijim i otegotnim uvjetima.

Do sada je na ovu temu održano već više radnih sastanaka s ciljem da se pronađu odgovarajuća rješenja i mjere kojima Grad Zadar kao jedinica lokalne samouprave, može pomoći gospodarstvenicima kako bi izašli iz ove krize sa što je moguće manjim posljedicama. U tom smislu kao ključna se pokazala upravo suradnja gospodarstvenika i tijela lokalne vlasti jer se kroz interakciju i davanje konkretnih mjera i prijedloga najbolje može istaknuti koje mjere bi gospodarskim subjektima bile najvažnije, a potom donijela odluka koje od tih predloženih mjera Grad Zadar, u okviru svojih najprije financijskih mogućnosti, može usvojiti i donijeti.

U vidu nastavka daljnje suradnje dogovoreno je da će predstavnici gospodarstvenika, nakon komunikacije sa svojim članovima, uputiti Gradu Zadru konkretne prijedloge mjera te da će u ovakav način suradnje biti uključeni i predstavnici drugih odjela Grada Zadra, kako bi se donijela kompletnija rješenja i mjere.