Vrhovni sud Republike Hrvatske donio je presudu kojom je prihvatio žalbu Hrvoja Domobrana Kneževića i njegove majke ubojstvo svoje nevjenčane supruge Josipe Božić u prosincu 2015. u Modriču kod Zadra, te je prvostupanjsku kaznu dugotrajnog zatvora od 30 godina Vrhovni preinačio na kaznu dugotrajnog zatvora od 25 godina zatvora. U kaznu je uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru u kojem se optuženik i dalje nalazi. Uz kaznu je optuženiku izrečena sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti koja će se provoditi u okviru zatvorskog sustava i može trajati najdulje tri godine.

Optuženik je osuđen zbog ubojstva izvanbračne supruge na okrutan način. Nakon što su zajedno konzumirali drogu udarao je i bacao žrtvu. Zadao joj je 39 rana po cijelom tijelu sa skalpelom, odvijačem, šilom i kuhinjskim nožem. Žrtva je trpjela fizičke i psihičke boli visokog intenziteta i bezuspješno se pokušavala suprotstaviti. Optuženik je žrtvi zadao smrtonosnu ozljedu ubodom u vrat uslijed čega je žrtva iskrvarila i preminula.

Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da je prvostupanjski sud pravilno cijenio optuženiku mladost u vrijeme počinjenja djela (22 godine). Otegotnim je cijenjena dosadašnja osuđivanost. Motiv ubojstva mlade djevojke koja ničim nije doprinijela počinjenju kaznenog djela nije razjašnjen. Vrhovni sud smatra da je trebalo cijeniti činjenicu da je optuženik samoinicijativno obavijestio policiju da je počinio kazneno djelo. Tijekom postupka je bio dosljedan u priznanju da je oduzeo život i izrazio je žaljenje. Nije mogao objasniti zašto je ubio djevojku koju je volio. U vrijeme počinjenja djela bio je bitno smanjeno ubrojiv. Djelo je počinio pod odlučujućim djelovanjem sredstava ovisnosti. Utvrđen je poremećaj osobnosti te određeni elementi agresivnosti. Nakon počinjenja djela bio je u depresiji te je pokušao samoubojstvo.

Preinačenom se kaznom može ostvariti svrha kažnjavanja uključujući i jasnu društvena osuda zbog počinjenog kaznenog djela. Ovakvom kaznom će se utjecati na optuženika da ubuduće ne čini kaznena djela te mu omogućiti ponovno uključivanje u društvo uz odgovarajuće liječenje i socijalizaciju. Utjecati će se i na sve ostale da ne čine kaznena djela, kao i na svijest građana o pogibeljnosti kaznenih djela i pravednosti kažnjavanja njihovih počinitelja.

Protiv drugostupanjske presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske dopuštena je žalba o kojoj u trećem stupnju odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.