Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je Općini Lišane Ostrovičke financiranje projekta „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Lišane Ostrovičke" ukupne vrijednosti 236.805,55 kuna.

Projektom će se nabaviti mobilno reciklažno dvorište za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u Općini Lišane Ostrovičke, a tijekom trajanja projekta cjelokupno će se stanovništvo informirati i educirati o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada kao i pravilnom odvajanju otpada što će pridonijeti smanjenju količine otpada na odlagalištima.

Projekt je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava reciklažnh dvorišta" u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Kako prema uvjetima Poziva stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 85%, projektu je odobreno EU sufinanciranje u iznosu od 201.284,71 HRK dok će ostatak biti osiguran iz drugih izvora.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA svojim je stručnim znanjem pomogla Općini Lišane Ostrovičke u pripremi projektnog prijedloga. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme ne stvaraju financijski teret za prijavitelja. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.