Nakon što je ljetos odobreno 800 tisuća kuna za hitne intervencije na gradskim ulicama jer je Cestama Zadarske županije istekao ugovor, za hitne radove planira se još 400 tisuća kuna. Resorni pročelnik Robertino Dujela tada je izjavio kako to ne znači da će se u cijelosti potrošiti 800 tisuća kuna, da bi u rujnu tražio još 400 tisuća kuna jer je u tijeku natječaj za izbor firme koja će iduće četiri godine održavati prometnice na području Grada Zadra.

Oba iznos unesena su u druge izmjene plana javne nabave Grada Zadra o kojima je odluka donesena na prvi dan jesni, 23. rujna.nakon što je u kolovozu Via factum dobio posao izrade izvedbene dokumentacije za 56 tiusća kuna,  izgradnja zgrade MO Dračevac planira se u listopadu na iznos od 900 tisuća kuna (sve su stavke bez PDV-a kada se radi o javnoj nabavi). Prethodne dvije od 560 i 200 tisuća kuna su prekrižene.

Za izgradnja nastavka ulice Augusta Šenoe i Augusta Cesarca iznos od 2.7 milijuna kuna smanjen je na 2.3 milijuna kuna, ali zato je planiran iznos od 800 tisuća kuna za gradnju ispraćajnice na groblju u Crnom povećan na 1.3 milijuna kuna.

Stručni nadzor za produžetak te dvije ceste u zoni Vitrenjaka uvršten u niz novih javnih nabava s iznosom od 50 tisuća kuna. U dopunu plana javne nabave uvršten je najveći iznos od 4.6 milijuna kuna za opremanje Centra Mocire (novac je iz ministarstva, a Grad je nositelj investicije), 184 tisuće kuna za elaborat Vrata Zadra kojeg će prema odluci Gradonačelnika iz srpnja raditi Marinaprojekt, kao i 400 tisuća kuna koliko je Ministarstvo kulture dalo za restauraciju oslika Providurove palača. Namjera da se 400 tisuća kuna potroši na uređenje interijera Provudurove plače je prekrižena. Opremanje je obaveza novih korisnika Providurove, nedavno nam je na naš upit rekao uskoro bivši pročelnik za EU fondove Šime Erlić.

U planu javne nabave je i 400 tisuća kuna za kupnju i instalaciju digitalne kino opreme. Kome je ona i gdje namijenjena, to zna pročelnica za kulturu Dina Bušić. U njezinom resoru je i zamjena glavnog bojlera Veslačkog kluba Zadar za planiranih 99 tisuća kuna. Toliko je planirano i za izradu antistresnih obloga betonskih zidova na pomoćnom igralištu Stanovi.

Najviše je promijena unesno kod prostornog planiranja, dok na službenoj stranici Grada Zadra još uvijek nije promijenjeno da Marijeta Kalanj Jelavić nije voditeljica tog odsjeka (otišla u Lučku upravu u travnju). Za projektiranje pristupnih cesta za UPU Vitrenjak zapad plan je na 199 tisuća kuna, a taj posao je u kolovozu dobio, a tko drugi nego D&Z. Isti je iznos planiran za radove na rekonstrukciji dječjeg vrtića na adresi Nikole Tesle 14e.

Za idejni projekt budućeg vrtića Diklo plan je 60 tisuća kuna, a za izradu UPU uvale Bregdeti 80 tisuća kuna. Izrada UPU zone Vitrenjak I (istok) mješovite namjene planirana je na 65 tisuća kuna, a 68 tisuće kuna za izradu drugih izmjena UPU Trajektni terminal, itd.

Za nabavku dezinficijensa, Grad Zadar je morao planirati 50 tisuća kuna, što je nova stavka kao i uređaj za kuvertiranje na koji se planira potrošiti 55 tisuća kuna.

Savjetodavne usluge vanjskog stručnjaka za pomoć pri pripremi i provedbi testne faze projekta SUSTOURISMO povećano je s 90 na 193 tisuća kuna. Ovakvih i sličnih usluga ponajviše je u planu javne nabave Grada Zadra, a većina ih je u sklopu EU projekta.