Park prirode Telašćica je povodom Dana zaštite Dinarida dostavio informativni test kojeg objavljujemo:

Dan zaštite Dinarida - 7. listopada, ustanovljen je 29. svibnja 2019 godini na Generalnoj Skupštini Parkova Dinarida - mreže zaštićenih područja Dinarida u Parku prirode Blidinje (Bosna i Hercegovina).

Svake godine 7. listopada, obilježavanjem Dana zaštite Dinarida, ukazujemo na važnost prirodnog i kulturnog nasljeđa zemalja Dinarskog luka, kao i isprepletenost prirodnog bogatstva i kulturno - povjesnih vrijednosti ovog po mnogo čemu posebnog prostora u Europi.

Zbog pandemije COVID - 19 ove godine će proslava biti upriličena virtualno. Kako je pandemija utjecala na mnoge aspekte rada i funkcioniranja parkova u našoj regiji, a i šire, obilježavanjem ovoga dana želimo skrenuti pažnju na utjecaje pandemije na zaštićena područja ali i potrebu jačanja i produbljivanja suradnje kao jednog od odgovora na novonastalu krizu. Stoga je i slogan ovogodišnjeg Dana zaštite Dinarida #DinaridiSpajaju.

Pandemija COVID -19, u zadnjih devet mjeseci, u zemljama Dinarskog luka dramatično je utjecala na živote i zdravlje ljudi, donoseći ekonomske i socijalne izazove, koji mogu imati dugoročne posljedice na mnoge dijelove društva.

Sigurno da je globalno prekomjerno i nekontrolirano korištenje prirode - krčenje šuma, prenamjena zemljišta, eksploatacija divljih vrsta, neodrživi razvoj poljoprivrede u mnogim dijelovima svijeta, utjecalo na stvaranje uvjeta za prijenos ove zoonotske bolesti sa životinja na ljude.

Trenutna pandemija, mogla bi značajno unazaditi nekoliko desetljeća napora u uspostavljanju održivog i efikasnog sistema zaštite prirode i upravljanja u mnogim zaštićenim područjima. 

Zaštićena područja čine preko 10% teritorija zemalja Dinarskog luka i osim što su jedan od centara bioraznolikosti na europskom nivou sa brojnim endemskim i reliktnim vrstama, u zadnjem desetljeću su kroz razvoj održivog turizma, poljoprivrede, zanatstva, postajala sve značajnija za ekonomski razvoj svojih država.

Način na koji ćemo se odnositi prema pitanjima životne sredine i upravljanja zaštićenim područjima tokom i nakon pandemije, imat će veliku povezanost na prirodu i na naš odnos prema njoj u budućnost. Ali ona bi mogla biti i šansa za izgradnju pozitivnije budućnosti.
Posljedice pandemije vidljive su u prvom redu kroz umanjenje ekonomske aktivnosti, što će kroz umanjene proračune za većinu zaštićenih područja, dovesti do negativnih multiplikativnih posljedica na kvalitetu upravljanja.

Posebno je bitno osigurati kontinuitet u osnovnim funkcijama zaštićenih područja kako ne bi došlo do degradacije temeljnih vrijednosti - šumskih kompleksa, divljih vrsta, osjetljivih ekosistema.

- Danas, povodom 7. listopada - Dana zaštite Dinarida pozivamo sve subjekte uključene u zaštitu prirode i upravljanje zaštićenim područjima u Dinarskom luku, Vlade i vladine agencije, članove Parkova Dinarida, akademsku zajednicu, nevladin sektor, da osiguraju izgradnju zajedničkog štita za prirodu Dinarida, kroz sinergetske planove i djelovanja, kako bi posljedice pandemije COVID-19 bile što blaže, a čime bi se stvorila nova pozitivna energija za post pandemijsko vrijeme. 

Posebno ističemo potrebu pronalaženja načina za unaprjeđenje regionalne suradnje, jer vrijednosti dobrih praksi mogu biti od vitalnog značaja za prilagođavanje operativnog upravljanja zaštićenim prostorima.

I pored otežane suradnje u doba pandemije COVID 19, svaki pojedinačni napor na zaštiti ugroženih vrsta, edukaciji mladih, istraživanju ekosistema, izgradnji novih sadržaja, promociji kulturne baštine, održavanju ili uspostavljanju novih aktivnosti regionalne suradnje, čini dobro svima nama, čini dobro prirodnom i kulturnom naslijeđu Dinarida.