Stanje zadarske aglomeracije, odnosno izvođenje projekata na ugradnji kanalizacije i nabavi opreme, koja se natpolovičnim dijelom financira iz EU fondova, uglavnom je u fazi javne nabave.

Grgo Peronja, direktor Odvodnje koja je nositelj tog 567 milijuna kuna ugovora, potpisanog u lipnju 2019. godine, zadovoljan je što su svi pripremljeni i aktivni.

Najveći i udarni natječaj za gradsku cjelinu Zadar, u vrijednosti od 187 milijuna kuna, trebao se otvoriti u petak, ali se odgađa za idući zbog pitanja koje su potencijalni kandidati poslali u 92 dana od kada je natječaj otvoren. Za gradonačelnika Branka Dukića najsporniji je natječaj za dogradnju uređaja Ričine. Dukić ga je čak uvjetovao razrješenjem direktora Odvodnje ako mu ponovno padne natječaj u vrijednosti od 25 milijuna kuna.

Odlukom Državne komisije za javnu nabavu, poništenje prvog natječaja prošlo je opravdano jer je odbijena žalba jednog od ponuđača, te su stvoreni uvjeti za objavu ponovnog natječaja. Peronja se izvukao, a gradonačelnik Zadra tek će vidjeti sve draži javne nabave kad Grad bude tražio izvođače radova na ugradnji oborinskih voda i uređenju ulica kroz koje će proći kanalizacija. Grad se, naime, zadužio za 150 milijuna kuna kojima će se nadograditi projekt aglomeracije.

Ponovljen je natječaj i za Bokanjac zbog jedine previsoke ponude. One su u još većim iznosima stigle i na drugi natječaj za koji bi se odluka trebala donijeti do kraja ovog mjeseca. Procjena vrijednosti tog natječaja ostala je na iznosu od 132 milijuna kuna.

U drugoj polovici studenog rok je za otvaranje ponuda na natječaj za aglomeraciju Petrčane, procijenjene vrijednost od 142 milijuna. Izabran je ponuđač za nabavu opreme u vrijednosti od 10.5 milijun kuna te za nadzor zadarske aglomeracije. Taj kapitalni posao od 15 milijuna kuna dobila je zajednica IGH iz Zagreba s kojom je kao i uvijek zadarski D&Z.

Jedan jedini dio projekta koji je u zbilji je onaj najmanji: gradnja kanalizacije na Sinjoretovu koju za 27 milijuna kuna izvodi zadarska Vodoinstalacija, jedina građevinska firma koja je specijalizirana i angažirana u ovoj vrsti posla.