Upravni odjel za EU fondove Grada Zadra pokrenuo je anketno istraživanje o stavovima lokalnog stanovništva o trenutnom stanju, razvoju i potencijalnim aktivnostima u šumi Musapstan, čije je uređenje već dugo na čekanju.

Anonimna anketa provodi se za potrebe izrade Predstudije modela razvoja urbane šume Musapstan, za koju je angažirana zagrebačka Murva. Kako se navodi u uvodu istraživanja, na temelju rezultata ankete predložit će se potencijalne razvojne aktivnosti i projekti na prostornom obuhvatu te zelene oaze koja je u vlasništvu Hrvatskih šuma.

Kratku anketu možete ispuniti na linku.