Spasilački klub Zadar u suradnji sa Hrvatskim Crvenim križem proveo je tečaj obnove licence za spasioce. Iako je sezona kupanja davno završila spasiocima more nije bilo hladno, pa su tečaj i ispit proveli na plaži Kolovare.

Tečaju su pristupila i uspješno ga završila četiri spasioca, te su stekli licencu za razdoblje od dvije godine.