U vrijeme kada sve veći primat zauzima elektroničko nadmetanje, na Općinskom sudu u Zadru zakazane su tri usmene javne dražbe čija vrijednost premašuje milijun kuna.

Od toga su dvije gotovo iste vrijednosti zakazane za isti dan - 8. prosinca. Poslovni prostor od 67,53 m2 u zgradi u Ulici Petra Skoka vrijedan je 1.233.688,88 kuna, dok je šest puta veća nekretnina u Neviđanima na otoku Pašmanu procijenjena na 20-ak tisuća kuna više. Sastoji se od kuće površine 171 m2, dvora od 243 m2 i manjeg objekta od svega 40 kvadrata. S obzirom na to da je riječ o prvim dražbama, obje nekretnine ne mogu se prodati ispod 2/3 utvrđene vrijednosti.

Početna cijena smanjena je na drugoj dražbi za stambenu zgradu površine 230 m2 i dvorište od 266 m2 u Sukošanu. Vještaci su nekretninu procijenili na 1.554.031,08 kuna, a početna cijena pala je na trećinu tog iznosa. Dražba je zakazana za 16. prosinca.