Općina Kali raspisala je javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel.

Oglašeno je radno mjesto stručnog suradnika za komunalno gospodarstvo i društvene djelatnosti. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete: sveučilišni prvostupnik građevinske, tehničke struke ili ekonomske struke, bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci), poznavanje rada na osobnom računalu.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave javnog natječaja, 27. studenoga.