Digitalizacija gradske uprave, koliko god je neki najavljivali, još uvijek je svedena na pisarnicu. Što je sigurno sigurno je, osobito nakon što se zaposli viši stručni suradnik koji će organizirati pisarnicu u prizemlju Gradske vijećnice.

To je jedan od tri natječaja koje je objavio Grad Zadar s rokom prijave do 14. prosinca.

Odjel za gradsku samoupravu i opće poslove na radno mjesto viši stručni suradnik I, traži nekog tko će imati godinu dana radnog iskustva i diplomu iz društvenih znanosti.

Diploma prava uz tri godine radnog iskustva tražena je za radno mjesto savjetnika za naplatu poreza i potraživanja. To radno mjesto za stalno otvoreno je u Odjelu za financije.

Odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje treba novu tajnicu sa srednjom stručnom spremom. Dosadašnja tajnica i sindikalna povjerenica Dinka Paša odlazi u Pisarnicu, ali ne na radno mjesto za koje je raspisan natječaj.

Ona će zauzeti mjesto novinarima omiljene tete Slavke koja je godinama radila u maloj kuhinji na prvom katu. Slavku Kvartuč premjestili su u prizemlje gdje je Pisarnica Gradske vijećnice i s tog mjesta odlazi u mirovinu.

U Gradskoj upravi sve je manje kadra, onog kojeg zadarska javnost poznaje.