Nacionalni stožer civilne zaštite održao je press-konferenciju na kojoj su objavljena nova pravila za trgovine i šoping-centre.

- Broj kupaca koji istovremeno mogu biti u prodavaonici ograničit će se na način da u prodavaonicama koje imaju do 10 kvadrata prodajnog prostora može biti samo jedan kupac. Od 11 do 100 kvadrata najveći dopušteni broj kupaca koji simultano mogu biti u trgovini određuje se tako da mora biti najmanje 10 kvadrata po kupcu. Do 200 kvadrata za svakog kupca mora biti najmanje 12 kvadrata. Do 2000 kvadrata za svakog kupca mora biti najmanje 16, a za one veće od toga mora biti najmanje 20 kvadrata, objavio je ministar Davor Božinović na konferenciji za medije. 

Za trgovačke centre najveći dopušteni broj simultanih kupaca će se odrediti tako da za svakog kupca mora biti najmanje 16 kvadrata. Prodavaonice i trgovački centri će to morati jasno istaknuti na ulazu i strogo morati pridržavati toga. Sve prodavaonice su dužne za vrijeme očekivanog dolaska većeg broja kupaca poduzeti dodatne mjere kako u prostorima ne bi boravio veći broj kupaca od dopuštenog. 

Za trgovine s više od 2000 kvadrata uvode se i dodatne epidemiološke mjere koje uključuju obustavu organiziranog prijevoza kupaca, sprječavanje ulaska prekomjernog broja kupaca i uvođenje redara koji će spriječiti ulazak prevelikog broja kupaca, obaveza uklanjanja ili onemogućavanja sjedenja u zajedničkim dijelovima trgovačkih centara, uklanjanje ili onemogućavanje aparata za zabavu. Uvodi se i obaveza upozoravanja kupaca, a nadležnoj službi civilne zaštite morat će se dati podaci o sustavu ventilacije, prozračivanja i izmjene zraka.

Nove mjere počinju vrijediti već od ove subote, 12. prosinca pa sve do 10. siječnja.