Na jesenskoj sjednici Senata Sveučilišta u Zadru problematiziran je angažman vanjskih suradnika u nastavi.

Povodom izrade nastavnih planova, prorektorica prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić je navela kako je "od strane Uprave Sveučilišta uočeno da su pojedini vanjski suradnici zaposleni na nekoliko odjela, a da pročelnici odjela to međusobno ne znaju. Također na nekim odjelima nastava se dodjeljuje suradnicima u nastavi - asistentima". Na istu temu je zapisano kako je "Rektorica prof. dr. sc. Dijana Vican uputila zamolbu prema odjelima da vode računa o angažiranju vanjskih suradnika. Nakon izračuna normi vidjelo se da ima vanjskih suradnika koji rade iznad norme zaposlenika Sveučilišta i njihovi honorari su izuzetno visoki."

Primjedbu je na istu temu na sjednici Senata dao i prorektor prof. dr. Josip Faričić.

Tim smo povodom pitali koliko iznose ti honorari i koliko je angažirano vanjskih suradnika  na zadarskom sveučilištu, ali te podatke nismo dobili. 

Odgovor kakav smo dobili, tek je opravdanje angažmana vanjskih suradnika:

Na Sveučilištu u Zadru vanjski suradnici sudjeluju u izvođenju dijela nastave zbog dva razloga: a) zbog zabrane zapošljavanja u javnim sveučilištima koja je na snazi od 2013. Sveučilište nije bilo u mogućnosti zaposliti nove djelatnike pa su angažirani vanjski suradnici koji izvode nastavu iz pojedinih predmeta u cijelosti ili je izvode dijelom (ili predavanja, ili seminare, ili vježbe), b) na nekim sveučilišnim sastavnicama u nastavi su angažirani vanjski suradnici koji prenose znanja i iskustva sa svojih radnih mjesta u gospodarstvu (npr. u području marikulture, pomorstva) i drugim djelatnostima (npr. zdravstvo) što pridonosi kvaliteti studijskih programa. Svima njima naknada za rad isplaćuje se, temeljem ugovora, u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima. Isplata se obavlja jednom godišnje u skladu s brojem održanih sati i visinama satnice koja odgovara njihovim suradničkim, nastavnim ili znanstveno-nastavnim zvanjima, a vezana je uz osnovicu plaća u javnim ustanovama i službama, očitovanje je koje smo dobili iz Ureda rektorice.

Pitali smo i kolika je najnovija brojka zaposlenih na zadarskom sveučilištu.

Ukupan broj zaposlenika Sveučilišta u Zadru je 625. Akademskog osoblja je 425. Među njima 282 je djelatnika u znanstveno-nastavnim zvanjima (redoviti profesori, izvanredni profesori i docenti), 56 je djelatnika u nastavnim zvanjima (predavači, viši predavači, lektori viši lektori) i 87 je djelatnika u suradničkim zvanjima (asistenti i poslijedoktorandi). Na Sveučilištu je zaposleno i 200 djelatnika u administrativnim i tehničkim uredima i službama, navodi se iz u sveučilišne uprave.

Kako je 2018. godine na stranicama Sveučilište u Zadru zabilježeno 598 djelatnika, od toga u nastavi 422 (311 doktora znanosti i 16 magistara znanosti), u službama 176 djelatnika, a u Agenciji za studentski standard 38 djelatnika, ne može se reći da je zabrana zapošljavanja razlog angažiranja (javnosti nepoznatog broja) vanjskih suradnika.