Zadnji su dani natječaja za izbor i imenovanje novog ravnatelja Doma za odgoj djece i mladeži Zadar. Ravnateljica Ljiljana Šarić, koja Dom na Voštarnici vodi već osam godina, potvrdila nam je kako se neće javiti za novi četverogodišnji mandat, s obzirom na to da su joj do mirovine ostale još dvije godine.

- Od novog ravnatelja očekujem kako će nastaviti provoditi započete projekte. Glavni ciljevi su su izgradnja kuće za smještaj štićenika u Crnome i preseljenje Uprave u prostore sadašnjeg Centra za socijalnu skrb, kao i preuređenje trenutnih prostorija za njihove potrebe, istaknula je Šarić koja se nada kako će Dom ostaviti u dobrim rukama.

Prema uvjetima natječaja, novi ravnatelj mora ispunjavati imati završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti, te najmanje pet godina radnog staža,

Ravnatelja imenuje Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost ministra.