Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske sufinanciralo je energetsku obnovu zgrade Policijske postaje Benkovac na adresi Stjepana Radića 12, Benkovac, koju je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske prijavilo na natječaj za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020. potpisan je 4. travnja 2019. godine, a potpisali su ga direktor Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost g. Dubravko Ponoš i pomoćnik ministra unutarnjih poslova g. Cvjetko Obradović.

Prema potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ukupni prihvatljivi troškovi projekta energetske obnove zgrade PP Benkovac iznose 1.612.052,38 kuna od čega je 601.276,40 tisuća kuna bespovratnih.

Zgrada Policijske postaje Benkovac na adresi Stjepana Radića 12, izgrađena je 1950. godine, dograđena 1980. godine. Zgrada je upravna, a po svojim karakteristikama ne udovoljava zahtjevima funkcionalnosti prostora za predmetnu namjenu, te zahtjevima energetske učinkovitosti. S obzirom na namjenu građevine projektirana je i izvedena rekonstrukcija vanjske ovojnice zgrade, zamjena dotrajale stolarije, ugradnja visokoučinkovitog sustava grijanja i hlađenja, te ugradnja visokoučinkovite rasvjete.

Ugovor o radovima zaključen je dana 29. listopada 2019. godine sa tvrtkom JUKIĆ-DAM d.o.o. Otok, a stručni nadzor nad izvođenjem radova povjeren je tvrtki GIN COMPANY d.o.o. Zadar. Ukupna vrijednost izvedenih radova je 1.791.881,36 kuna.

Provedbom mjera energetske obnove izravno se utječe kako na privođenje predmetnog objekta arhitektonskoj funkcionalnosti i višoj energetskoj učinkovitosti, tako i na kvalitetu boravka korisnika i zaposlenika u objektu te bolje uvjete rada zaposlenih. Energetskom obnovom biti će svakako postignut prvotni cilj projekta i to na način da će se ostvariti projektirane uštede u godišnjoj potrošnji energije od minimalno 62,03%, koje će između ostaloga biti vidljive i na umanjenim računima za energente.

Energetski razred zgrade Policijske postaje Benkovac prije energetske obnove bio je C, dok je sada, nakon obnove, postignut energetski razred A.