Jutros se održala online press konferencija Zavoda za javno zdravstvo Zadar tijekom koje je predstavljen novi projekt „Važnost prevencije glaukoma". Ovaj projekt u Zadarskoj županiji provode Poliklinika Lacrima i Zavod za javno zdravstvo Zadar, a u sklopu Europskog socijalnog fonda. 

O važnosti ovog projekta, njegovim ciljevima i važnosti za stanovništvo Zadarske županije govorili su doktori iz Poliklinike Lacrima, prim. dr. sc. Samir Čanović, dr. med. specijalista oftalmologije i Vesna Augustinović, dr. med. specijalist oftalmologije, koja u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Zadar provodi ovaj projekt.

- Glaukom predstavlja ne samo medicinski, već i socioekonomski problem, a 50% bolesnika od glaukoma je nedijagnosticirano. Također, 10% njih završit će s gubitkom vida na oba oka a 24% njih izgubit će vid na jedno oko. Radi se o multifaktorijalnoj optičkoj neuropatiji u kojoj nastaje karakteristični stečeni gubitak i oštećenje ganglijskih stanica mrežnice, što rezultira oštećenjem i ispadima vidnog polja. Porazna je činjenica što u Europi 30% ljudi ne zna što je glaukom, naglasio je dr. sc. Samir Čanović.

Projekt „Važnost prevencije glaukoma" u Zadarskoj županiji organiziraju i provode Poliklinika Lacrima i Zavod za javno zdravstvo Zadar, a u sklopu Europskog socijalnog fonda. Projekt je usmjeren na unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova Zadarske županije na području promocije zdravlja i prevencije glaukoma. Svrha projekta je podizanje svijesti o važnosti prevencije glaukoma i mogućnostima usporavanja tijeka bolesti te smanjenja i odgađanja komplikacija, posebno sljepoće koja može biti posljedica neliječenog glaukoma.

- Skrb za samog pacijenta je prilično individualno prilagođena, ali i određena socio-ekonomskom sredinom. Rad otežava i nepostojanje idealnih referentnih standarda prema kojem ćemo glaukom definirati. Istakla bih model zajedničke skrbi, dakle, sinergijsko djelovanje djelatnika primarne zdravstvene skrbi i Zavoda za javno zdravstvo kao pravi put u osvješćivanju javnosti i djelovanju na ovoj tematici, rekla je dr. med. specijalist oftolmologije Vesna Augustinović.

Prve projektne aktivnosti podrazumijevaju edukaciju edukatora - budućih predavača, koji će stečena znanja integrirati u programe edukativnih radionica te za izradu edukativnih materijala. Radionice su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u ruralnim i najudaljenijim dijelovima Zadarske županije.

Educirani zdravstveni djelatnici će usvojena znanja primjenjivati u svakodnevnoj praksi. Time će se utjecati na uspješnije liječenje glaukoma i smanjenje broja komplikacija, a promicanjem zdravih životnih navika doprinijeti će se učinkovitijoj prevenciji glaukoma te unaprjeđenju kvalitete života stanovnika Zadarske županije.

Dr. Robert Stanić sa splitskog KBC-a održao je od 7. - 10 prosinca online četverodnevnu edukaciju za djelatnike poliklinike Lacrima i djelatnike Zavoda za javno zdravstvo Zadar, kroz koje je ukupno obrađeno 16 aktualnih tema vezanih za glaukom - njegovu prevenciju i liječenje.

Stečena znanja edukatori će dalje integrirati u program edukativnih radionica namijenjenih zdravstvenim djelatnicima u ruralnim i najudaljenijim dijelovima Zadarske županije (Benkovac, Gračac, Obrovac, Preko na otoku Ugljanu i Sali na Dugom otoku). Iako je izvorno planirano da edukatori radionice održe u navedenim mjestima, s obzirom na epidemiološku situaciju one će se održati online tijekom sljedeće godine.

Ukupna vrijednost projekta je 904.441,71 kuna, kojih Europska unija financira u stopostotnom intenzitetu potpore iz Europskog socijalnog fonda.