Prema informacijama koje smo dobili od javnog poduzeća Vodovod i Odvodnja Benkovac, započeli su radovi na izgradnji vodovoda: 5. faza pravca Benkovac - Lišane Ostrovičke, odnosno izgradnja magistralnog voda i vodovodne mreže za naselja Vukšić i Prović.

Ukupna vrijednost radova prema okvirnom sporazumu koji je sklopljen s poduzećem Vodoinstalacija d.o.o. Zadar iznosi 19.966.066,50 kuna, a sredstva za izgradnju osiguralo je javno poduzeće Hrvatske vode.

Početak izgradnja vodovoda za oko 800 stanovnika naselja Vukšić i Prović od životne je važnosti, te predstavlja snažan poticaj za razvoj gospodarske djelatnosti i posebno poljoprivrede.