Ustavni sud Republike Hrvatske usvojio je ustavnu tužbu muškarca s otoka Ugljana te je odredio da mu se iz državnog proračuna isplati naknada od 31.280 kuna, a Općinskom sudu u Zadru naloženo da donese odluku u njegovom postupku u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest mjeseci.

Ugljanac je 2017. podnio ustavnu tužbu jer su mu zbog dugotrajnosti pravomoćno okončanog parničnog postupka koji se vodio pred Općinskim sudom u Zadru i ovršnog postupka povrijeđeni pravo na suđenje u razumnom roku. On je 21. studenoga 2008. podnio tužbu zbog smetanja posjeda obiteljske kuće u kojoj je živio s tuženima, među kojima je bila i prvotužena supruga, navodeći da su mu oduzeli suposjed obiteljske kuće. Postupak se na Općinskom sudu vodio do 2012. godina, kada je nasljednicima tuženika, koji su u međuvremenu umrli, naloženo da u roku od osam dana vratiti podnositelju oduzeti suposjed i omogući mu korištenje obiteljske kuće uspostavom prijašnjeg posjedovnog stanja.

Međutim, tužena je podnijela žalbu, koja je godinu dana kasnije odbijena te se krenulo u ovršni postupak. Prvotno je naloženo da se odluka provede u roku od tri dana, a potom je i zbog neprovođenja odluke izrečena kazna tuženoj od 20.000 kuna. U nekoliko navrata ovrha je odgađana, Policijskoj upravi podnesen je zahtjev za asistenciju pri provedbi ovrhe, pa je onda došao prigovor treće osobe koja je koristila kući i najavila da ju ne namjerava napustiti... Tome je slijedilo dvadesetak-tridesetak pravnih radnji, koje su ovako izlgedale: "U spis je 22. travnja 2015. uložena službena zabilješka kojom se utvrđuje da je u spisu ostao neuvezan podnesak podnositelja od 23. svibnja 2014. kojim se predlaže izricanje novčane kazne prvoovršenici, premda je takav prijedlog podnositelja od 24. lipnja 2013. bio pravodobno uvezan u spis, kao i kasnije požurnice radi odlučivanja o prijedlogu podnositelja"...

Nakon brojnih požurnica i traženja da tuženica, ako ne želi platiti kaznu i napustiti kuću, bude poslana na izdržavanje zatvorske kazne, tužitelj je Vrhovnom sudu dostavio zahtjev za izuzeće predsjednika Općinskog suda u Zadru i Županijskog suda u Zadru, zahtjev za obavljanje kontrole u predmetnom ovršnom postupku te podnio tužbu za povredu prava na suđenje u razumnom roku Europskom sudu za ljudska prava. Tužena žena počela je povremeno isplaćivati po 1.000 kuna kazne od ukupno 20 tisuća, no nakon što je isplatila polovicu duga umrla je, a dug bi trebali preuzeti nasljednici.

Ustavni sud utvrđuje da parnični i ovršni postupak, sagledavajući ih kao jedinstvenu cjelinu, ukupno traju dulje od dvanaest godina, i to unatoč već dvama rješenjima kojima su prihvaćeni podnositeljevi zahtjevi za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i naloženo da se predmet riješi u roku od šest mjeseci.