Grad Zadar priprema natječaj za posao preventivne dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije (DDD) iduće četiri godine. Okvirni sporazum za taj posao iznosi 4.1 milijuna kuna, a u stvarnosti se plaća prema učinjenim troškovima.

Natječaj priprema Odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša na osnovu programa kojeg je napravio Zavod za javno zdravstvo. Oni su ujedno i nadzornici u provođenju tog posla od javnog interesa za Grad Zadar. Odluku o tome tko će ga raditi, a u Zadru to više od 20 godina obavlja Dezinsekcija iz Rijeke, donosi Gradsko vijeće.

Iako su se vijećnici često bunili na to da se od komaraca ne može živjeti, a novinari objavljivali pojavu štakora ili žohara, Gradsko vijeće nije nikada dobilo izvještaj o učinjenom i plaćenom poslu DD.

Štoviše, resorni pročelnik Robertino Dujela na jesenskoj sjednici uputio ih je na Zavod za javno zdravstvo, koji je ključan za komarce. Treći D je dezinfekcija koja je na e-savjetovanju također uključena u plan. Tijekom prošle godine dezinficiranje javnog prostora postala je nova potreba s obzirom na epidemiju koronavirusa.

Prošli natječaj Grada Zadra za posao deratizacije i dezinsekcije (dezinfekcija se ne spominje u službenoj odluci, op.a.) dugo je trajao i mijenjao se, da bi odluka pala u ožujku 2017. na sjednici Gradskog vijeća. Posao je dobila specijalizirana firma Dezinsekcija Rijeka s ponudom od 1.022.000 kuna. Nije bila najniža, ali je jedina bila valjana.

Tri ponude su odbačene jer je Povjerenstvo od šest članova na čelu s Antom Babićem uvidjelo da nemaju sposobnosti za taj posao. Najnižu ponudu dala je zajednica ponuditelja koju je okupila firma Pecto sa sjedištem u Škabrnji, a u kojoj su bili ID Eco i Veterinarska stanica Vetam. Na taj natječaj još su se javili Adria grupa i Sanitacija, obje iz Zagreba.