Umjetni riblji greben koji će u okviru projekta „Adri.SmArtFish" omogućiti naseljavanje organizama i formiranje biocenoze što sličnije onima kakve se nalaze na prirodnim grebenima, u srijedu će biti postavljen u podmorje kod Ošljaka. Umjetni betonski morski greben težak 8 tona, načinjen od betona, ranije je dopremljen u Gaženicu a u more bi trebao biti porinut sutra u poslijepodnevnim satima.

Greben je formiran u obliku trostrane piramide sa stranicama 7.30 metara, visine 3.10 metara i ukupnim volumenom približno 24 metra kubna. Montažnog je tipa, sastavljen od 60 betonskih ploča oblika osmerokutne prizme s dimenzijama jedne ploče 1,2 x 1,2 metra, stranicama duljine 0,5 metara i debljine 6 centimetara. Sastavljen je spojnim trakama i vijcima od nehrđajućeg čelika, a napravljen od ekološki prihvatljivih materijala.Projektom je predviđeno da se kroz pilot aktivnost sazna koji će se organizmi nastaniti na greben i koje će se vrste ribe okupljati oko njega

Bez obzira spusti li se u more u Gaženici sutra poslijepodne ili preksutra ujutro, tijekom srijede će biti otegljen do Ošljaka i potom otkačen na zadanoj lokaciji.