Na Županijskoj skupštini koja će se putem Zooma održati u ponedjeljak vijećnici će donijeti novi Statut Zadarske županije, koji će se uskladiti sa zakonskom promjenama koje je Sabor donio krajem prošle godine, a kojima će se smanjiti broj dužnosnika i vijećnika u županijama, gradovima i općinama. Nakon lokalnih izbora Zadarska županija, kao županija koja ima manje od 250.000 stanovnika, više neće imati dva zamjenika župana nego jednoga, a broj vijećnika u Skupštini bit će smanjen sa 41 na 37.

U Republici Hrvatskoj ustrojeno je 428 općina, 127 gradova, 20 županija te Grad Zagreb. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisuje se kako dva zamjenika i nadalje ima župan u županiji koja ima više od 250.000 stanovnika i gradonačelnik u gradu koji ima više od 100.000 stanovnika. Gradonačelnik u gradu koji ima od 10.000 do 100.000 stanovnika i gradu koji je sjedište županije (neovisno o broju stanovnika) također ima jednog zamjenika. Osim Zadra u ovu kategoriju ulazi i Benkovac s nešto više od 10.000 stanovnika, dok svi drugi gradovi i općine ostaju bez zamjenika.

Zamjenik koji bude izabran sa županom može preuzeti županov mandat dvije godine nakon neposrednih izbora, ako je župan u tome spriječen. Također, propisuje se mogućnost raspisivanja referenduma za opoziv župana i njegovog zamjenika,kojeg može predložiti 20% ukupnog broja birača u Županiji ili dvije trećine članova Skupštine. Inače, Zadrska županija već neko vrijeme ima samo jednog dožupana Šimu Vickovića, nakon što je Šime Mršić postao državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.

Jedna od izmjena koja je proizašla iz Zakona je vezana uz transparentnost javnih financija i namjeru obvezivanja na javnu odnosno internetsku objavu potrošenog javnog novca, na način da informacije budu lako dostupne i pretražive.