Od ponedjeljka, 01. ožujka radno vrijeme na upravnim poslovima u sjedištu Policijske uprave zadarske je organiziran u jednoj smjeni, tako je rad sa strankama predviđen svakim radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati, a utorkom od 9,30 do 17 sati.

Podnošenje zahtjeva putem sustava e-Građani

Svi građani koji posjeduju elektroničku osobnu iskaznicu, zahtjeve za izdavanje vozačke dozvole i putovnice mogu podnositi elektronički, putem sustava e-Građani. Osim toga, dostavu navedenih isprava građani mogu zatražiti na adresu prebivališta.

Istekli dokumenti vrijede i dalje

Isprave čiji je rok važenja istekao u razdoblju proglašenja epidemije (od 11.03.2020. godine) i dalje vrijede. Osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole, oružni listovi i iskaznice za strance vrijedit će do 30 dana od dana proglašenja kraja epidemije.