U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, u okviru Mjere 1 "Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja", Programa ruralnog razvoja 2014.- 2020., u Biogradu na Moru i Polači, od 23. do 26. veljače je organiziran tečaj strukovnog osposobljavanja za poljoprivrednike kroz podmjeru 1.1.2. Prerada i dorada voća s 12 polaznika (sukladno epidemiološkim mjerama).

Teoretski dio tečaja je organiziran u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru a praktični dio tečaja na imanju Zadruge MASVIN u Polači. Zbog velikog broja zainteresiranih polaznika planira se još jedan tečaj kojim će biti obuhvaćena prerada voća i povrća.

Tečaj je namijenjen svim zainteresiranim poljoprivrednicima bilo da se već bave preradom voća ili to namjeravaju. Pohađanje tečaja za polaznike je besplatno. Program edukacije sadrži tehnološke teme koje obrađuju sušenje voća, preradu voća u sok, džem, marmeladu, pekmez, kompot, ulje, voćni ocat, voćno vino i voćne rakije. Dio predavanja daje naglasak na higijenske standarde za proizvodnju hrane, objekte za preradu te senzoričke karakteristike pojedinih proizvoda, kao i sve potrebne zakonske i zdravstvene zahtjeve za stavljanje gotovih proizvoda na tržište.

Predavanja su održali djelatnici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva a za praktični dio, zaduženi su bili vanjski stručnjaci - Dr.Sc. Mladenka Šarolić i dr.sc. Radoslav Bobanović.

U poduzetničkom inkubatoru Biograd na Moru se planira realizirati jedan inovativni projekt na ovom području - multifunkcionalni pogon za preradu voća i povrća koji će služiti svim OPG-ovima na području Zadarske županije i šire. Naime, jedan prostor (od 26 poslovnih prostora) unutar Poduzetničkog inkubatora bit će opremljen sa 3 linije za preradu (kotlovi i ostala oprema za džemove, marmalade, ajvare i sl; sušara voća i povrća te oprema za energetske pločice i ostale prerađevine).

Uz navedeno, OPG-ovci će imati na raspolaganju i foto studio za fotografiranje svojih proizvoda te opremu za etiketiranje, što će se financirati iz EU projekta u kojem sudjeluje Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA.

Završetak ulaganja u opremu se planira za 4 mjeseca, nakon čega će svi OPG-ovci imati priliku prerađivati svoje proizvode na kvalitetan način uz podršku struke - tehnologa hrane i pića.

Cilj projekta je da se svim poljoprivrednicima omogući da na zdravstveno ispravan način prerade svoje proizvode, dodaju im dodanu vrijednost, te „brendiraju" iste i stave ih na tržište.