Općinski sud u Zadru, po sutkinji Maji Ivković, osudio je na uvjetnu kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci 41-godišnjeg automehaničara zbog kaznenog djela protiv imovine - prijavare. 

Osuđen je što u razdoblju od početka svibnja 2018. do 4. srpnja 2018. u mjestu Jovići, u cilju da se nepripadno materijalno okoristi, neistinito predočio naručitelju da će za njega u roku do 4. srpnja 2018. obaviti radove postavljanja ograde i vrata na njegovoj kući za iznos od 21.500,00 kuna. Uvjet je bio predujam u iznosu od pet tisuća kuna. Naručitelj je s njim sklopio pisani ugovor, predao mu traženi iznos te otputovao u Švedsku gdje inače prebiva, nakon čega se okrivljenik izbjegavao javiti se na njegove telefonske pozive, te po dolasku oštećenika u srpnju 2018. slagao da je za njega izradio jedna mala vrata koja još treba odvesti na cinčanje u Split.  U proljeće 2019. godine, na upit oštećenika odbio je vratiti novac, pa mu je ovaj nudio obavljanje nekih sitnih poslova u toj vrijednosti, međutim ni te radove nije izvršio.

Uvjetna kazna zatvora neće se izvršiti ukoliko okrivljenik u vremenu provjeravanja na počini novo kazneno djelo. Sud je okrivljenika obvezao na plaćanje paušalne svote u iznosu od 500 kuna.