U Općoj bolnici Zadar je u okviru projekta LAB-OP u prosincu 2020 godine instaliran sustav zračne pošte.

Inovativni pneumatski sustav cijevi omogućuje bržu i manju kontaminaciju uzoraka kojom se se pridonosi smanjenju vremena potrebnog za liječenje pacijenata. Sustav je optimiziran i postavljen na način da se njime povezuje više bolničkih odjela u odvojenim zgradama bolnice s novim laboratorijem. Na taj način se omogućuje brža isporuka i obrada laboratorijskih uzoraka.

Do svibnja 2022. godine više od 20 tisuća pacijenata imati će koristi od ovog sustava.

Instalacija sustava dio je aktivnosti projekta sufinanciranog sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije kroz program INTERREG IPA CBC Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora.

Specifični cilj projekta je poboljšanje kvalitete usluga u javnom zdravstvu prekograničnog područja kroz povećanje efikasnosti laboratorijske dijagnostike te infrastrukturne zahvate i poboljšanje ljudskih kapaciteta u području laboratorijske dijagnostike s ciljem unaprjeđivanja razine pružene usluge.

Više o projektu pogledajte na poveznici.