Uz vježbalište u parku Vruljica koje se podiže s proračunskim novcima, Grad Zadar je nositelj EU projekta Inclusive Play kojim bi se u Vruljici izgradio senzorički park, namijenjen djeci s posebnim potrebama.

Hoće li to biti na mjestu sadašnjeg zapuštenog dječjeg igrališta ili na nekoj drugoj lokaciji, još je uvijek u fazi pilot projekta koji je tek ugovoren. Taj ugovor jučer je gradonačelniku Branku Dukiću donio na potpis državni tajnik za EU fondove, Šime Erlić.

Radi se o prekograničnoj suradnji Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Crna Gora. Iz ukupne vrijednosti projekta od 948.203,15 EUR, Grad Zadar može u idućih 18 mjeseci povući 394.563 eura.

Uz Grad Zadar, nositelj projekta je Dječji vrtić Latica u kojem su napravili program socijalnog uključivanja osoba s poteškoćama u razvoju.

- Definirat će se još jedna lokacija za poboljšanje kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju na području grada i šire, ističe se u najavi projekta kojeg će gradonačelnik Branko Dukić na licu mjesta predstaviti za dva tjedna.

Senzorički park nije novost u Hrvatskoj. Najviše ih je podignuto tijekom 2019. godine: neki su na otvorenom kao u općini Antunovac gdje je to inicirao sadašnji župan Ivan Anušić, drugi u sklopu centra za autizam, ili u blizini kruga dubrovačke bolnice, Ludbregu, Kaštelima... Posljednji je podignut u Bujama, prvi takav u Istri.

Senzorni ili senzorički park, kako ga tko zove. Radi se o osmišljenim sadržajima u prostoru koji može potaknuti različita osjetila, a svrha mu je i razvijanje motorike, spretnosti, ali i drugih vještina - kao edukacija, terapija i rekreacija osoba s teškoćama u razvoju.

Gradu Zadru će poslužiti da malo uredi zapušteni park Vruljicu u kojem se nalazi istoimeni dječji vrtić, a što smo dokumentirali prošli tjedan.