Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josipo Aladrović najavio je nedavno kako će država na sebe preuzeti troškove gradnje Centra za palijativnu skrb Zadarske županije - hospicija Babin dub. Zadarska županija već neko vrijeme intenzivno provodi aktivnosti vezane uz gradnju hospicija, u kojemu bi se skrbilo o bolesnicima koji zahtijevaju cjelodnevnu palijativnu skrb. Krajem 2019. godine država je za tu namjenu osigurala zemljište površine 2.626 četvornih metara i zgrade od 592 kvadrata na Babin dubu, vrijednih 3,6 milijuna kuna, koji su županiji ustupljeni bez naknade, pod uvjetom da se na tom mjestu uredi hospicij.

Zadarska županija bila je spremna pronaći vlastita sredstva kojom bi se financirala gradnja centra, a radi se o 6,4 milijuna kuna s PDV-om, no ministar Aladrović najavio je kako će se novac osigurati ministarstvo, bilo preko Europskog socijalnog fonda, bilo kroz svoja proračunska sredstva.

- S ministrom Aladrovićem i našom državnom tajnicom Marijom Pletikosom održali smo konstruktivan radni sastanak na kojem su najavili punu podršku njihovog ministarstva u financiranju izgradnje županijskog Hospicija u Babindubu, što je jedan od naših projekata na koje sam posebno ponosan. To je projekt za koji smo već riješili vlasništvo bivše vojarne u Babindubu i pripremili svu potrebnu dokumentaciju, a danas smo osigurali i financiranje, rekao je nakon sastanka župan Božidar Longin.

Hospiciji su ustanove u kojima se bolesnicima pruža pomoć kada bolest ne reagira na liječenje te je cilj podizanje kvalitete života i umirućih i njihovih obitelji. Hospicij je usmjeren na liječenje simptoma uzrokovanih bolešću, a ne samu bolest, s ciljem da pomogne pacijentu da ostatak života provede što ugodnije.

Projektom rekonstrukcije zgrade bivše vojarne Babindub, na ukupno 592,99 m² neto korisne površine građevine, osigurano je 10 postelja u pet dvokrevetnih soba, kao i prostorni uvjeti za rad multidisciplinarnog stručnog osoblja: prijemna soba, ordinacija liječnika, soba za socijalnog radnika/ psihologa, soba za fizioterapeuta, mrtvačnica, tiha soba za molitvu i meditaciju, dnevni boravak za bolesnike soba za koordinatora službe i mobilni palijativni tim, soba za voditelja centra, uz prateće i pomoćne prostorije. Ukupna procijenjena vrijednost investicije je 5.138.480,40 kuna bez PDV-a, odnosno 6.423.100,50 kuna s PDV-om.

U budućem Centru za koordinaciju palijativne skrbi Zadarske županije pružat će se sveobuhvatna zdravstvena, psihološka, socijalna i duhovna skrb za bolesnike s neizlječivom bolešću. Dovršetkom rekonstrukcije zgrade omogućit će se skrb za 10 bolesnika čije zdravstveno stanje zahtjeva specijalističku multiprofesionalnu palijativnu skrb. Za vrijeme boravka u Centru bit će osigurana fizička udobnost bolesnika, domaća atmosfera s tihim i privatnim zonama boravka, zadovoljenje duhovnih potreba bolesnika, te sudjelovanje obiteljskih njegovatelja u palijativnoj skrbi.

Za projekt rekonstrukcije zgrade budućeg Centra za koordinaciju palijativne skrbi Zadarske županije izrađeni su glavni i izvedbeni projekt, a potom i ishodovana građevinska dozvola, koja je 24. kolovoza 2020. godine postala pravomoćna.