Na natječaj za preventivnu proljetnu dezinsekciju, deratizaciju i dezinfekciju (DDD), Grad Zadar je očekivano dobio jednu ponudu i to Dezinsekcije iz Rijeke.

Ta specijalizirana firma od samog početka dobiva posao DDD za Grad Zadar. Posljednji ugovor im je istekao pa je Grad Zadar prošlog mjeseca objavio natječaj za četverogodišnji ugovor, procijenjene vrijednosti 4.1 milijun kuna.

Natječaj još nije završen, a do tada je trebalo napraviti posao preventivnog zaprašivanja komaraca u travnju. Procjena vrijednosti je bila 199.900 kuna bez PDV.a, a ponuda Dezinsekcije 194.709,20 kuna.

Nije bilo niti jednog razloga da je ne izabere peteročlano povjerenstvo za javnu nabavu u kojem je bila i sestra Luke Modrića, zaposlena u Odjela za komunalne poslove u čijem je resoru ova komunalna usluga.