Skupština Turističke zajednice Zadarske županije održala je danas putem video konferencije svoju 3. sjednicu na kojoj je usvojeno Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Turističke zajednice Zadarske županije za 2020. godinu i Izvješće o izvršenju Programa rada za 2020. godinu kao i Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2020. godinu.

Na sjednici je također usvojeno Izvješće neovisnog revizora o stručnom nadzoru nad radom TZ Zadarske županije za 2020. godinu sukladno članku 16. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, a članovima je predano i Revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje za 2020. godinu sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija koje se svake godine objavljuje na mrežnim stranicama TZ-a.

Sjednicu je vodio predsjednik Turističke zajednice Zadarske županije župan Božidar Longin koji je istaknuo:

- Pred nama je jedna vrlo izazovna turistička sezona, za koju se nadamo da će biti uspješna i tako pomoći oporavku gospodarskih aktivnosti. Svjesni smo važnosti turizma za naše stanovnike te smo u stalnom kontaktu s resornim ministarstvom oko pripreme nadolazeće sezone. Ključni preduvjeti za ostvarivanje dobrih turističkih rezultata bit će percepcija sigurnosti destinacije i povoljna epidemiološka situacija. Baš zato turisti s mnogih inozemnih tržišta Hrvatsku navode kao poželjnu destinaciju, jer su u potrazi za sigurnim i lako dostupnim lokacijama. Dakle, moramo nastaviti brendirati našu županiju kao sigurnu destinaciju i zato je izrazito važno imati dobru epidemiološku situaciju i stabilan zdravstveni sustav. Moramo svi skupa pokazati maksimalnu ozbiljnost i pridržavati se epidemioloških mjera i preporuka, jer i o nama uvelike ovisi kakva će nam sezona biti, rekao je Longin.

Direktorica Mihaela Kadija je nazočnima prezentirala izvršenje ključnih smjernica i marketinških ciljeva zadanih Programom rada za 2020., kao i ostvarenje turističkog prometa, a potom i izvršenje Programa rada s financijskim izvještajem.

- Unatoč smanjenju prihoda uzrokovanih Covid-19 pandemijom, Turistička zajednica Zadarske županije ponosna je što je u izazovnim vremenima uspjela ostvariti brojne zadaće i aktivnosti konstantno se prilagođujući situaciji, te je bila na usluzi svojim članovima, osiguravši potpore i marketinške suradnje diljem sektora i sustava,rekla je Kadija.

TZZŽ je ostvarila 5 milijuna kuna prihoda od turističke pristojbe što je gotovo 50% manje nego što je planirano za tu godinu, te 1.4 milijuna kuna turističke članarine. Ostvareni su rashodi u iznosu 98% planiranog i to 4 milijuna kuna, a prijenos se koristi za ostvarivanje aktivnosti u prvoj polovici sljedeće godine i do ozbiljnijih priljeva u srpnju i kolovozu.

Odluka Vijeća o potporama događanjima i DMK
Na sjednici Turističkog vijeća koja je održana u petak 26. ožujka donesena je odluka o dodjeli potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora u 2021. godini. Sukladno navedenom Javnom pozivu ukupno je 45 subjekata ostvarilo pravo na potporu, a vrijednost ostvarenih potpora iznosi 497.000 kuna.
Ukupno je 7 programa destinacijskih menadžment kompanija (DMK) koji su temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora u 2021. programima destinacijskih menadžment kompanija (DMK) ostvarili pravo na potporu u planiranom iznosu od sveukupno 100.000 kuna.