Danas se dovršavaju asfalterski radovi na projektu "Izgradnja kanalizacijske mreže na području MO Sinjoretovo u gradu Zadru", čime je kraju privedena prva faza ovog projekta.

Izgrađeno je 1.710 metara cjevovoda odvodnje, čime je omogućeno oko 100 priključaka objekata na sustav javne odvodnje i pročišćivanja otpadnih voda. Tijekom travnja vlasnici objekata će dobiti pisanu obavijest o mogućnosti i načinu provedbe priključka.

Istovremeno, započela je izgradnja druge faze koja obuhvaća Ulicu Ante Strgačića, dio Ulice Danijela Farlattija (prema bivšem kamenolomu), Ulicu knezova Draškovića od Ulice Danijela Farlattija do Ulice Matije Vlačića i Ulicu Michiela Sanmichiela, javlja direktor Odvodnje Grgo Peronja.