Nakon zgrade Tehničke škole, Sveučilište u Zadru dobilo je još jedan vrijedan objekt, koji je do sada bio u državnom vlasništvu. Vlada je na svojoj jučerašnjoj sjednici na Sveučilište prenijela vlasništvo nad dijelom bivše vojarne "Molat" u svrhu rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene gospodarskog objekta u Sveučilišni kampus radi provođenja programa „Arhipelogos". Prijenos nekretnine je u interesu Republike Hrvatske, budući da znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje predstavljaju djelatnosti od posebnog interesa za državu, istaknuto je na jučerašnjoj sjednici Vlade.

- Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ovom odlukom prenosi u vlasništvo bez naknade dio bivše vojarne u svrhu rekonstrukcije i prenamjene objekta u sveučilišni kampus. Sveučilište planira rekonstrukciju, dogradnju i prenamjenu nekretnine u svrhu realizacije programa Arhipelogos, čija je osnovna ideja povezivanje akademske s lokalnom zajednicom, a sve u cilju istraživanja i revitalizacije otočnog prostora, istaknuo je ministar Darko Horvat.

Na Sveučilište je preneseno zemljište površine 2.222 metara četvornih vrijedno oko 4,2 milijuna kuna, koje se sastoji od dvorišta i gospodarske zgrade površine 358 m². Projekt rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene vojarne u Sveučilišni kampus izradilo je društvo hpnj+ d.o.o iz Zagreba 2019. godine, a glavni projekt i građevinski projekt konstrukcije potpisuje HISPRO iz Kupljenova. Ugovorom o prijenosu prava vlasništva Sveučilište se obvezuje da će u roku od pet godina nekretninu privesti svrsi te državi dostaviti izvršne i uporabne dozvole i drugu dokumentaciju, ali se rok može produžiti uslijed pravno utemeljenog i obrazloženog zahtjeva. U zemljišnu knjigu unijet će se i zabrana otuđenja i opterećenja nekretnine bez suglasnosti osnivača, Republike Hrvatske.

Projekt Arhipelogos predstavljen još 2009. godine. Njegovim imenom željelo se povezati jedinstveni zadarski arhipelag i znanost, znanje (logos). Arhipelogos bi trebao omogućiti dislokaciju sveučilišnih aktivnosti na otoke i u zaobalje, ali i oživjeti lokalnu zajednicu prisutnošću studenata i znanstvenika. Time bi se ujedno ojačala orijentacija zadarskog sveučilišta na pomorski prostor.

U budućem sveučilišnom kampusu na Molatu Sveučilište planira izvoditi redovitu i terensku nastavu za studente tijekom školske godine iz različitih kolegija, znanstvena istraživanja otočnog prostora i pripadajućeg akvatorija, održavanje znanstvenih skupova, izvođenje redovite nastave iz kolegija u kojima se obrađuje otočna problematika, izvedbu ljetnih škola, doktorskih radionica i drugih nastavnih i izvannastavnih aktivnosti za studente, provođenje programa transfera znanja i tehnologija (edukativne radionice za otočane, pokazne vježbe i dr.), pružanje usluge smještaja, boravka, prehrane tijekom godine studentima i stručnom osoblju Sveučilišta i ostalim sveučilišnim ustanovama, te pružanje usluga smještaja polaznicima ljetnih škola i seminara.