Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća usvojen je Urbanistički plan uređenja Bokanjac - sjeverna zona. To je prema riječima pročelnika  Darka  Kasapa dio građevinskog područja, ali je  zone proizvodne namjene, bez mogućnosti gradnje stanova.

Naručitelj i financijer Plana je tvrtka Tekton, u vlasništvu obitelji građevinskog poduzetnika Mladena Ninčevića. Oni su u travnju prošle godine  podnijeli zahtjev za izradom Urbanističkog plana uređenja Bokanjac (UPU). Izrađivač plana je D&Z.

Planom je određena etapnost u izradi obuhvata plana od  6.31 hektara.

S obzirom na male prostorne kapacitete, predviđena je jedna glavna prometnica, koja bi trebala biti dostatna, a dopušteno izvoditi dodatne pješačke površine. Budući gospodarski sadržaj će se na postojeću županijska cesta spajati preko zajedničkog priključka. Planirano i dodatno proširenje, trak za skretanje ulijevo. Uz koridor ceste utvrđena je zona zaštitnih zelenih površina.

Plan je usvojen bez rasprave sa 17 glasova vijećnika vladajuće veličine. Što će investor graditi u sjevernom dijelu Bokanjca, to je pitanje bez odgovora.