Do promjena je došlo i članstvu Školskog odbora Osnovne škole Voštarnica koje imenuje osnivač - Grad Zadar. Odlukom gradonačelnika Branka Dukića imenovani su Matilda Karamatić Brčić, Marijana Šarlija Miočić te Dorotea Gal.

U prošlom sazivu Školskog odbora, članovi Grada Zadra bili su Ivan Knežević, Iva Dunatov i Ivan Bezinović. Iva Dunatov je prošle godine morala napustiti Školski odbor zbog mjesta voditeljice ispostave Državnog inspektorata. Umjesto nje je imenovana Marijana Miočić, koja je s mjesta ravnateljice DV Radost prešla na Sveučilište u Zadru.