Na Međužupanijskoj smotri GLOBE, koja je ove godine održana online, sudjelovalo je 10 škola, šest srednjih i četiri osnovne. Među njima je bila i Medicinska škola Ante Kuzmanića, koja je prema kriterijima za ocjenjivanje osvojila 4. mjesto među srednjim školama sa 61,20 bodova od mogućih 96.

Učenice Marina Gal, Marija Mazija i Matia Pažanin te mentorica Marijana Škunca-Vrkić grafički su prikazale izmjerene atmosferske podatke, hidrološka i pedološka mjerenja te rezultate biometrije i fenologije. Prezentirale su način korištenja podataka iz GLOBE baze u nastavi i izradi učeničkih projekata te organizaciju aktivnosti i suradnju s ostalim GLOBE školama.

- Ponosni smo na ostvareni uspjeh budući da smo se uključili tek u rujnu 2020. te su nas u kontinuitetu mjerenja ometale i epidemiološke mjere. Čestitamo i ostalim učenicima GLOBE skupine (Petra Frleta, Jakov Beram, Angela Marnika, Lucija Šandrić, Tara Lovretić i Nika Lisica) koji su predano provodili mjerenja i opažanja, poručuju iz škole.